Анохіна Т. О. Декодування лексичних та семантичних лакун на міжмовних векторах лінгвістики

  • Стаття присвячена проблемі перекладу та декодуванню лакун. До даної проблематики ми відносимо способи усунення лакун за допомогою опущень в тексті лакунарної інформації або заповнення шляхом розширення тексту за допомогою додавань в тексті, що пояснює лакунарну інформацію. Активно вивчаються способи делакунізаціі, проте питання, що краще – форенізація або одомашнення – залишається відкритим. Лакуна корелює з загадкою, лакунарная інформація закрита, лакунарні артефакти або явища доступні лише частково: очевидна їх “зовнішня форма”, тому в перекладі лакуни зберігаються або усуваються без пояснень або з коментарем. Пояснення “внутрішньої” і “зовнішньої” форми лакун, лакунарних артефактів і явищ залежить від перекладача. В академічному або літературному джерелах виникає коментар, у статті з’являється пояснююча сноска, коли ж коментар буде відсутній в усному мовленні. Таким чином, в одних випадках лакуни залишаються без тлумачень, в іншому – пояснюються.
  • лакуни, lacunicon, мова / мова пізнання лакуни, вчені огляди.
  • Завантажити повну версію