Афанасьєва О. М. Ритуалізовані комунікативні практики в добу новітніх технологій

 • Статтю присвячено огляду та аналізу сучасних потрактувань новітніх процесів
  комунікації в цифровому середовищі, виокремленню основних параметрів та ознак цих процесів,
  які зумовлюють їх ритуалізацію. Виділено когнітивні, праксисні, соціокомунікативні та власне
  комунікативні параметри організації віртуального простору спілкування. Представлено нові
  ознаки й типи комунікативних структур, інтерактивних моделей, комунікативних акторів,
  форм і засобів комунікації. Комунікативні практики в добу новітніх технологій розглядаються
  у взаємодії процесів рутинізації та ритуалізації, які зумовлюють закріплення певних практик
  та надання їм культурно-символічного виміру. Ритуал розглядається в динамічному аспекті,
  що визначає можливості його перенесення, трансформацій тощо.
 • ритуал, комунікація, новітні технології, медіа, мережа, спільнота.
  DOI: 10.21272/Ftrk.2018.10(2)-02
 • Завантажити повну версію